fredag 22. april 2011

Påske: hva er det med Jesu blod ?

Det synges mange kristne sanger om Jesu blod. Hva var det med dette blodet som er så spesielt ?
Det kan nevnes flere ting.
1) Jesu blod renser oss fra våre synder. Blodet er beviset for at Jesus tok den straffen vi fortjente ved å dø. Da han senere gikk inn i himmelen framfor Gud hadde han dette beviset for at våre synder er sonet. Dersom vi tror på Jesu død og oppstandelse og bekjenner Ham som Herre vil vi ha renselse for alle de syndene vi har gjort, og renselsen vil fortsette med synder vi kommer til å gjøre dersom vi bekjenner de for Ham og lever i lyset. Jesu blod er et kraftig flekkfjerningsmiddel som tar bort de mørke flekkene i vårt hjerte.
2) Jesu blod er tegnet på den nye pakt som er inngått mellom Gud og oss. Når vi sier JA til Jesus kommer vi inn i en fantastisk god avtale som gir oss rett til å være Guds barn, vi får tilgang til himmelens ressurser, evig liv, og kanskje best av alt; Vi blir sikret et nært vennskap og felleskap med Gud der vi får samme rettigheter som hans egen sønn. Løftene i bibelen tilhører oss i følge den nye pakten som ble inngått ved Jesu blod.
3) Jesu blod gir oss beskyttelse mot demoniske krefter. Gjennom troen på Jesus blir vi åndelig merket (eller stenket) med blodet. På Mose tid skulle de stenke blod over døra, og dette ga beskyttelse når morderengelen og ødeleggeren for forbi for å drepe. På samme måte gir Jesu blod oss beskyttelse mot onde angrep. Når vi er merket med blodet har djevelen ingen makt og rett over oss. Dette er noe vi kan ta imot i troen på det forsiningsverket Jesus gjorde på korset.

GOD PÅSKE
Vår på Malta, mars 2011

onsdag 7. april 2010

Påske i New York

Jeg og familien har vært i New York i påska. 1. påskedag; søndag den 4. april var vi på to forskjellige gudstjenester der Jesu oppstandelse ble feiret. På formiddagen var vi en kirke som heter Christian Faith Fellowship; Family Church i Middletown, New York. Det ligger 1 og en halv time upstate New York. Menigheten er på flere tusen medlemmer og må ha flere like påskegudstjenester for å få plass til alle. Masse mennesker strømmet til, de fleste var pyntet i sin fineste dress eller kjole. Det spesielle med denne menigheten er at de er opptatt av å ta vare på hele familien. Barn i forskjellig alder blir veiledet inn til opplegg som er tilpasset sin alder under gudstjenesten. Det yret av barn i alle aldre. Møte besto av herlig lovsang med skikkelig trøkk fra en energisk kvinnelig lovsangsleder og et stort kor. Pastor talte og underviste over emnet "how deep goes the stripes of Jesus". Forkynnelsen var en blanding av klassisk trosforkynnelse, og veiledning til hvordan også Jesu offer kan bringe prosesser av indre helbredelse og hjelpe i relasjoner og i ekteskapet. Det hele ble lagt fram på en veldig praktisk og flott måte.


Christian Faith Fellowship, Family Church

På kvelden dro vi inn til Manhatten og Times Square. Der besøkte vi Times Square Church som ble startet av David Wilkerson etter at han fikk nød for alle de utslåtte i området der i 1987. Det var en veldig spesiell stemning å komme inn der. Lokalet er et gammelt operalokale, høyt under taket med skulpturer og ornamenter over hele taket. Folk av alle slag , forskjellige folkeslag, noen helt casual andre pent kledd fylte salen og galleriet vi satt på. Noen stod foran scenen og bad. Det hang et rødt sceneteppe foran scenen. Når møtet begynte gikk teppet opp og et stort gospelkor begynte å synge. Koret var fylt av mennesker i alle aldre og fasonger, 100+ stk og det svingte som bare det, med fullt orkester og blåserekke. Folk stod og var helt med i lovsangen. Det stod faktisk på skjermen at folk hadde lov til å sitte hvis de ville, men de fleste stod og priste Gud. Det var ikke bare svingende lovsang men en sterk atmosfære av Guds nærvær. Pastoren var på reise så hele møte ble et gospelmøte med vitnebyrd og kort preken om hva Jesu oppstandelse betyr fra oss.

Times Square Church


Etter møte var det rett ut i menneskemylderet på Times Square og Broadway med sine mange show og turister. Området har blitt bedre de siste ti årene, færre narkomane, prostituerte og lugubre show, men en halv time etter at vi hadde kjørt derfra hadde det vært "gangshooting" og flere turister var blitt skutt og 31 gjengmedlemmer var blitt arrestert, så det er fortsatt behov og nød for evangeliet mitt i byen.

Manhattan


Mitt inntrykk etter denne dagen er at jeg er så glad for at Jesus er stått opp og lever, og at han har stiftet menigheten som er lyset på jorden. Uansett hvor vi er i verden finnes det levende kirker som priser Jesus og bryr som om mennesker i nød rundt der  de er. GOD PÅSKE

lørdag 5. desember 2009

Hvilket rettssystem vil du tilhøre ?

Spørsmålet er blitt særlig aktuelt ved å følge rettssaken til Moland og French i Kongo. Uten å ta noe stilling til skyld/uskyld reagerer nok de fleste nordmenn på måten rettssystemet reagerer og behandler saken. Et eksempel er at de blir anklaget for å være spioner for den kongelige norske garde. Det skjønner vi er helt feil. Likevel er de underlagt det kongolesiske rettssystemet og de kongolesiske lover. Her kan den norske stat bare komme med diplomatiske henstillinger, men de kan ikke gripe inn i et annet lands rettssystem og rettspraksis.

I bibelsk sammenheng kan vi også identifisere ulike riker og rettssystem. Vi har Israel som ble spesifikt utvalgt av Gud og fikk sitt eget rettssystem ved åpenbaring ovenfra. Dette systemet er det som kalles loven. Her står enhver person til ansvar for å oppfylle lovens krav, hvis ikke må man ta konsekvensene. I ytterste konnsekvens er dette døden. Oppfyll loven å lev eller ikke oppfyll og dø. Dette er rettferdig (selv om det skjærer i vestlig humanistisk tankegang) men brutalt sett i lys av at ingen klarer å oppfylle loven.

Utenfor Israel, altså hedningene er det ikke den skrevne lov som gjelder, men samvittighetens lov. Det kan virke enklere siden det ikke finnes så mange spesifikke bud og regler, men bibelen sier likevel at Guds lov er skrevet ned i hjertene på hedningene. Overfor Guds dommersete vil vi også her komme til kort fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene.

Det ser ut som det ikke er noen mulighet for å slippe unna. Hvorfor ? Fordi vi i utgangspunktet er uforbedrlige syndere og opprørere. Og dette er de juridiske fakta i vårt møte med den rettferdige Gud

Men Guds kjærlighet har funnet en vei uten å gå på kompromiss med Hans rettferdighet. Det finnes en måte å slippe unna en rettferdig dom, og det er ved å dø. Og det fantastiske ved evangeliet er at Jesus døde som en stedfortreder for oss. Ved hans død ble alle juridiske krav som følge av vår synd gjort ugyldige. Og ved hans oppstandelse kan vi få leve ett nytt liv i ett annet rike. Det er det riket der Jesus er Herre, der nåden fungere, og der det er liv og glede fordi vi er satt fri fra både synd og dom.

Men vi har et valg. Ønsker vi å leve i vår egen rettferdighet eller ønsker vi å bli rettferdiggjort av ham. Her er det snakk om å slutte med eget strev for å bli bra nok og erkjenne at det Jesus har gjort holder. Dette vil igjen føre til et intimt felleskap med Jesus som vil forandre livet vårt på en måte som lov og krav ikke hadde mulighet til å klare.

Slik gir skriftstedet der det heter; den som mister sitt liv for min skyl skal finne det, mening, og også uttrykket å være skjult med Kristus.

Derfor velger jeg å tillhøre Guds rike sammen med Jesus og hans nåde.

søndag 25. oktober 2009

Den nye vin

Samtidig som bibelen advarer mot alkohol, fest og fyll finnes det en positiv beskrivelse av vin. Da Jesus gjorde vann til vin var dette den beste vinen.

Men da Jesus døde og sto opp igjen og sendte Den Hellige Ånd startet en ny tid. Det ble gitt en kilde til glede som er langt bedre enn vin, og den har ingen negative bivirkninger, bare postitive. Jeg opplevde selv som tenåring å bli fylt av Den Hellige Ånd, eller åndsdøpt som vi pinsevenner kaller det. Det var en intens boblende glede inne i meg, som en intens forelskelse, og det førte til frimodighet, ny kjærlighet til mennesker rundt meg, og ny kjærlighet til Jesus og hans ord. Og dette nærværet av Den Hellige Ånd er noe som jeg vet finnes inne i mitt hjerte hver dag dersom jeg søker det, og åpner opp for det. Dette er den nye vin. Et merke som ikke fåes kjøpt på den mest utsøkte vingård, men som finnes i bønn til Jesus.

Og når det gjelder alkohol så trenger vi som har fått den nye vin egentlig ikke dette. I den norske kulturen med så mye helgefyll og negative virkninger av alkoholen er det lurt som kristen å være forsiktig med alkohol. Bibelen gir riktignok ikke noe forbud mot alkohol og omtaler som sagt vin også postitivt, men å bruke alkoholen som rus er ikke akseptert i bibelen. Derfor er det for meg riktig å innta en holdning av strengt måtehold, jeg har andre kilder til glede som bobler på innsiden av meg.

tirsdag 20. oktober 2009

Gave eller fortjeneste?

Livet er en gave og frelse er en gave. Vi kan ikke gjøre noe for å fortjene å bli født, og vi kan ikke gjøre noe for å fortjene å bli frelst.

Men det er opp til oss å ta i mot og bruke gaven. Vi har et valg å gjøre noe ut av livet vårt som er en gave, og vi har et valg å ta imot frelse ved tro og leve det nye livets muligheter.

Mulighetene for framtiden er de valg vi gjør i dag.

torsdag 15. oktober 2009

Her starter jeg en ny blogg hvor jeg vil dele andakter og inspirerte tanker og opplevelser i forhold til troen på Jesus Kristus.

Besøkere siden 31.01.2010